تاريخچه شركت

 

1-1 تاريخ تاسيس و شماره ثبت : شركت در تاريخ 1371/03/24 تحت شماره 90866 در تهـران با سرمايه -/000ر000ر50 ريال به ثبت رسيده است.

2-1 نام و نوع شركت : شركت باريت فلات ايران (سهامي خاص).

3-1 موضوع فعاليت شركت : اكتشاف و تجهيز و استخراج معادن، فرآوري مواد معدني، توليد پودرهاي معدني، بويژه پودرهاي معدني مورد مصرف در صنايع نفت و گاز و صنايع ذوب و ريخته گري فلزات و ... فروش و صدور مواد معدني و محصولات فرآوري شده و نيز سرمايه گذاري و مشاركت در ساير فعاليت شركت ارتباط داشته باشد.

4-1 مدت شركت : نامحدود.

5-1 مركز قانوني شركت : تهران خيابان سهروردي شمالي ، شهيد ميرزائي زينالي (كيهان شرقي) شماره 52 .

6-1 سرمايه فعلي شركت : مبلغ -/000ر000ر000ر100 ريال منقسم به -/000ر000ر100 سهم 1000 ريالي با نام و تمام پرداخت شده است.


soap2day